top of page

Andulasyon  Terapisi

    Andulasyon Nedir ?

     Andulasyon, biyofiziksel prensiplere dayanan yeni jenerasyon tedavi yöntemlerinden biridir. Andulasyon, mekanik osilasyon ile kızıl ötesi derin ısının kombi-nasyonundan oluşmaktadır. Andulasyon teknolojisi, bilim insanları, üniversite klinikleri ve doktorlar arasındaki yakın işbirliğiyle birlikte geliştirilmiştir.

27575072_777122542483999_701070536671546

Etki Mekanizmaları

Çalışma Prensibi 1:Hücrelerdeki enerji üretimi

Hücreler – Vücudumuzun enerji kaynakları

Ürünlerimizin işleyişini anlayabilmek için, vücudumuzun içinde nelerin meydana geldiğini bilmek önemlidir. Vücudumuzda yaşayan en küçük canlı ünitesi, özgün, doğal bir başyapıttır. İnsan vücudunda yaklaşık olarak 50 trilyon hücre bulunmaktadır ve her hücre, yaşamını sürdürebilmek için bir takım enerjik süreçlere ihtiyaç duyacak şekilde oluşturulmuştur. Eğer ortada bir enerji yetersizliği varsa, hücre ölür. Eğer hücre yeterli miktarda enerjiye sahipse, normal olarak sağlıklı olacaktır ki bu da hücrenin dahil olduğu organa yansır. Buna ek olarak, organların iyi bir şekilde çalışması da, insan organizmasının sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarması için gerekli olan bir durumdur.

Hücrelerimizi etkileyen dış faktörler

Vücudumuzda bulunan hücreler kendilerini düzenli olarak yenilerler. Öncel hücrenin tıpatıp aynısı, bir kopyası üretilir, ve bu hücreye, yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu herşey sağlanır. Bu, oldukça hassas bir süreçtir ve bundan dolayı, müdahalelere karşı çok duyarlıdır. Çevresel faktörler, kötü beslenme ve hareketsizlik, hücreyi normalden daha fazla çalışmaya zorlar. Hücrenin enerji üretim ve rejenerasyon kapasitesi yok olur ve hücre canlılığını yitirir. Hayatımızdaki alışkanlıklarımız her bireysel hücre tarafından yansıtılmaktadır. Doğal olarak yaşlanma süreci ve organların sağlık durumu üzerinde etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, enerji kaybı yalnızca hücrenin içinden görülmez, bunun dışında yaşam enerjisindeki genel bir kayıp ile beraber ölçülebilir.

27878159_1235383303258737_33386284116260

Hücrelerimizdeki enerjinin artırılması

Andulasyon, ATP (adenozin trifosfat) üretimini uyaran elektriksel mikro-akımlar üretir. Bu süreç, hücrelerimizde bulunan enerji miktarının artırılmasını sağlar. Bu durumun da, organlarımız ve dolayısıyla sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Çalışma Prensibi 2:Ağrı sinyallerine süperempoze olarak maskeleyen pozitif sinyaller

Andulasyon, ağrı sinyalleri üzerinde nörofizyolojik ve hormonal bir süperempozisyon oluşmasını sağlar. İlk aşamada, negatif ağrı sinyallerine süperempoze olan  pozitif sinyaller tetiklenir. Bu süperempozisyon işleminin sonucu olarak beynimiz, artan miktarda pozitif sinyal ve uyarı almaya başlar. İşte  bu sinyaller ağrının giderilmesini sağlar. İkinci aşamada ise Andulasyonun düzenli olarak uygulanması, “vücudun doğal ağrı gidericisi” olarak tanımlanan endorfin salınımı sağlar.

Çalışma Prensibi 3:Kan dolaşımının stimülasyonu

Şikayetlerin çoğu, yetersiz kan dolaşımından kaynaklanmaktadır. Vücudumuzda bulunan kanın görevi, vücudumuza gerekli besin maddelerinin temin edilmesidir. Kan dolaşımının yetersiz olduğu durumlarda, bu süreç engellenmiş olur ve kendimizi yorgun ve hasta hissederiz. Sağlıklı kanın akışı ile sağlıksız kanın akışı arasında fark vardır. Sağlıksız kanda bulunan hücreler birbirlerine yapışırlar ve buruşurlar. Dolayısıyla kan hücreleri canlılıklarını yitirerek vücuda gittikçe azalan miktarda besin öğesi taşımaya başlarlar. Andulasyon kan dolaşımını hareketlendirerek hücreleri birbirlerinden ayırır. Böylelikle kan akışı artırılmış ve güçlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan besin öğelerinin de büyük miktarlarda taşınması işlemine devam edilir. Kendimizi yeniden daha sağlıklı ve daha canlı hissederiz. Kötü Kan dolaşımı 15 Dakikalık Andulasyon uygulaması sonrası kan dolaşım Çalışma: ANDUMEDIC programlarının kardiyovasküler sistemindeki mikrosirkülasyon üzerine etkileri. (Prof. Dr. Ing. habil. M. Krauß et al.)

Çalışma Prensibi 4:Rahatlama mekanizmalarının harekete geçirilmesi

Fiziksel rahatlama

Yorucu ve tüketici aktiviteler vücutta kas gerginliğine neden olur. Bu durumdan etkilenen kaslar, ihtiyacı olan besin öğelerinin bir kısmını alamamaya başlar. Andulasyon kan damarlarını genişletir ve böylece kaslara gönderilen kan miktarı artar.  Besin öğelerinin emilimi yeniden olması gerektiği gibi gerçekleşir ve gerginlikler giderilmiş olur.

Zihinsel rahatlama

Stresin sinir sistemimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Andulasyon, negatif etkileri gideren pozitif sinyaller üreterek dengeyi yeniden sağlar. Bu da stresi azaltır.  

27574786_1914560615276908_18565128550801
27574047_1826819667616048_80319423880479
27878516_195185977733380_868362858630270

Çalışma Prensibi 5:Lenf sıvısı akışının stimülasyonu

Lenf, yalnızca bağışıklık sisteminin bileşik bir parçası olmayıp, aynı zamanda metabolik son ürünlerin atılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Düzenli olarak uygulanacak stimülasyon size stabil bir bağışıklık sistemi ve iyi çalışan bir metabolizma kazandırır.

UYGULAMA ALANLARI

 

Ağrı Giderimi

Kronik ağrı

 

Andulasyon, sırt ağrısı, artroz, fibromiyalji, boyun ve kas kaynaklı kronik ağrıların gideriminde yardımcı olabilmektedir. 
Ağrı gideriminin 2. aşamasında ağrıların giderilmesi, tedavinin uzun süreli ve düzenli bir şekilde uygulanmasıyla elde edilir. Bu durum vücudun kendi ürettiği ağrı kesici olarak bilinen endorfin hormonu üretimini artırır.

27576453_2402182316674094_71693397218002

Akut ağrı
İlk aşamada ağrı, ağrı sinyallerinin üzerine sinyal bindirme suretiyle giderilir. Buna göre; mekanik salınımlar, negatif ağrı sinyallerini yok edecek pozitif sinyalleri tetikler. Bazı durumlarda, akut ağrıların giderilmesi için kısa süreli bir uygulama dahi yeterli olmaktadır. Andulasyonun çalışma prensibi 2, akut ağrılarda da etki etmektedir.

Önleyici Tedbirler

 

Andulasyon sadece mevcut ağrılar için değil, aynı zamanda, ağrıların ortaya çıkmasını önlemede de faydalıdır.  Her uygulamada, Çalışma Prensibi 1 sayesinde, hücrelerimiz daha fazla enerji üretmek için aktive edilir. Bu tüm organlarımız üzerinde ve genel olarak sağlığımız üzerinde pozitif etki eder. İlave olarak, Çalışma Prensibi 5, lenf sıvısı akışının uyarılmasıyla, patojenlerin uzaklaştırılması sağlanır ve hastalıklara karşı bizi korur. Bu bize canlılık vererek hastalıklara karşı direncimizi artırır.  

Performans

Isınma
 

Andulasyon, spor aktivitelerine hazırlıkta vücudun ısınması için kullanılmaktadır. Andulasyon kan dolaşımını artırarak hücreleri daha fazla enerji ile destekler. Uygun bir ısınma evresi, en yüksek performansa ulaşmak için gerekli süreyi kısaltır ve kaslardaki kasılmaları önler. Bu etki, Çalışma Prensibi 3 - kan dolaşımının stimülasyonu ve Çalışma Prensibi 1 – hücrelerin enerji üretimi prensipleri ile gerçekleştirilir.

Performans kapasitesinin artırılması
 
Andulasyon uygulaması hücreleri daha fazla enerji üretmesi için uyarır. Bu enerji, istenen performansın gerçekleştirilmesi için kullanılır. Hücre enerjisinin aynı zamanda organların fonksiyonu üzerinde de pozitif etkisi vardır. Çalışma prensibi 1, hücrelerin enerji üretimi, mevcut performans kapasitesinin geliştirilmesini sağlar.

Rejenerasyon

 

Ağır fiziksel performans sergileyen kişiler, vücutlarına en iyi desteği vermeli ve harcadıkları eforu dengelemelidir. Ağır fiziksel çaba, kaslarımızın kan dolaşımına engel olacak şekilde sertleşmesine neden olur. Kaliteli bir dolaşım, sağlığın en temel parametrelerindendir. Bu noktada, Çalışma Prensibi 3 – kan dolaşımının stimülasyonu devreye girer. Andulasyon salınımları kasları gevşetir ve bu yaşamsal parametrenin düzenli çalışmasını sağlayarak kan dolaşımını arttırır ve lenf akışını uyarır. Böylece atık maddeler vücuttan uzaklaştırılabilir. Sonuç olarak Andulasyon, yapılan sporun ya da fiziksel aktivitenin ardından gelen rejenerasyon sürecimizi destekler ve genel olarak performansımızı arttırır. Kızıl ötesi derin ısının keyif verici etkisi bizim iyi hissetmemizi ve salınımların vücut dokularına daha derinlemesine nüfuz edebilmelerini sağlar. Rejeneratif etki güçlenir ve elde edeceğimiz rahatlama yalnızca fiziksel olmakla kalmayıp zihinsel bir gevşeme de söz konusu olur

24327389_544457125890433_831764122887100

ANDUBALANS

Andulasyon : ANDUBALANCE® 

Andulasyon, bilim insanlarının, üniversitelerdeki önemli departmanların ve doktorların işbirliği ile tanınmış araştırma merkezlerinde geliştirilmiştir.

Andulasyonun etkinliği, partnerlerimiz olan doktorlar ve fizyoterapistlerin günlük pratiklerinde de doğrulanmıştır. Andulasyon, bilimsel olarak araştırılmış olup, yayınlanmış pek çok çalışmaya konu olmanın yanında uluslararası toplantılarda, görüşmelerde de tanıtılmıştır. Çok sayıda hastanın kişisel yorumları, bilimsel gözlemleri ve bulguları etkilerini des-tekleyici niteliktedir. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye şirketimizin web sayfasını ziyaret ederek ve Uluslararası Andulasyon Terapi Birliği'nin web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz

ANDUBALANCE® ’ın kullandığı, Andulasyonun biyofiziksel çalışma ilkeleri

Çalışma ilkesi 1
Hücrelerde enerji üretimi


Yaşımız ilerledikçe, bu duruma paralel olarak hücrelerimizde üretilen enerji miktarında da bir düşüş yaşanır. Dolayısıyla rahatsızlıklara ve bizi yorgun ve bitkin düşüren durumlara daha yatkın ve duyarlı bir hale geliriz. Andulasyon, vücudumuzun kendi ürettiği ve adenozin trifosfat molekülleri ya da ATP adı verilen enerji üretimini uyaran elektriksel mikro akımlar üretir. Bunun yanında Andulasyon, hücrelerimizdeki enerji miktarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda piezoelektrik etkisine bağlı olarak kolajen üretimini de artırır. Vücudumuzda bulunan en önemli protein kolajen olduğundan bu etki, bütün dokular için önemlidir. Andulasyon, bunların dışında daha yumuşak deri hatlarına kavuşmanızı sağlar. 

27581347_161765807947504_711240841846325

Çalışma ilkesi 3 

 

     Kan dolaşımı stimülasyonuHastanın yakındığı pek çok rahatsızlık, geniş yelpazeli ve azalmış bir kan akışı ile karakterize tıbbi durumlardan ileri gelmektedir ve bu durumlarda yetersiz bir kan dolaşımından söz edilir. Kan, vücudumuzda bulunan organların yeterli miktarda besin elde etmelerini sağlar. Kan dolaşımında meydana gelecek bir bozukluk ve kan dolaşımının aksaması durumunda organlar ihtiyaçları olan besinleri yeterli miktarda alamazlar ve biz de buna bağlı olarak kendimizi yorgun hissederiz ve devamında hastalanırız. Andulasyon, arterler ve venlerdeki kan dolaşımını artırarak organlarımıza gönderilecek esansiyel besinlerin tam olarak teminini ve yine organlarımızdaki atık maddelerin vücudumuzdan çok daha hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak bize sağlığımızı ve enerjimizi geri kazandırır. 

Vücudun tuttuğu suyun yani ödemin azaltılması

     Vücut tarafından tutulan suyun azaltılması, bacaklardaki, ayak bileklerindeki, ellerde ve ayaklardaki çevresel şişliklerle mücadelede etkilidir. Vücuttaki sıvı tutulumu, dolaşım sisteminde ve/veya vücut dokularında bir sıvı birikimi olduğunda ve vücudun bu aşırı sıvı birikiminden kurtulamadığı durumlarda ortaya çıkar. Kan ve lenf akışı yetersiz olduğunda söz konusu sıvı birikimi dokularda kalarak şişkinliğe yol açar. Vücudun su tutması, su birikimi, ödem, özellikle bacaklarda, ayak bileklerinde, ellerde, ayaklarda ve karın bölgesinde görüldüğünde “çevresel” olarak tanımlanır.

    ANDUBALANCE ® uzuvlardaki çevresel ödemin semptomlarını gidermek için özel olarak tasarlanmıştır. Andulasyon teknolojisinin eşsiz özellikleri sayesinde mekanik olarak üretilen titreşimler, venöz ve lenfatik akışı stimüle ederek dokularda biriken sıvının atılmasını sağlarlar.

“yoyo” etkisini bertaraf etmek

     Diyeti bıraktığınızda veya bir diyete sıkı bir şekilde uymadığınızda vücudunuz, önceden kas dokusunun yakıldığı yerlerde bile yağ dokuları oluşturma eğilimindedir. Bu, “yoyo” etkisini açıklamaktadır. Pek çok vakada verilen kilolar, hızlı bir şekilde geri alınır. ANDUBALANCE® ,bu can sıkıcı etkiyi yok etmede önemli bir rol oynamaktadır. Andulasyon teknolojisi sayesinde, bir diyeti bıraksanız bile iç yakım motorunuz stimüle edilmeye devam eder. ANDUBALANCE® ’ın gün aşırı düzenli bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, kaybettiğiniz kiloları diyet bırakmakla veya diyete sıkı bir şekilde uymamakla geri almazsınız. ANDUBALANCE® ’ın sayısız faydalarını uygun bir diyet ve düzenli egzersizle kombine etmek olmazsa olmaz bir durumdur. Profesyonel bir beslenme uzmanı ile birlikte ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme programı hazırlayın. Su kaynaklı aşırı kilolarınızdan kurtulduğunuzda kavuştuğunuz vücut ağırlığınızı kalıcı kılmak amacıyla dengeli beslenmeye ve egzersiz yapmaya devam edin.

 

4527146614307056466465784.jpg

Selülitin azaltılması ile daha pürüzsüz 
bir cildin tadının çıkarılması

ANDUBALANCE ® ile elde edilecek faydalara genel bir bakış

Vücut tarafından tutulan suyu etkin bir şekilde azaltır

  • Kilo kaybındaki artış ve kalori yakımı ile optimal bir vücut şekline kavuşmanıza yardımcı olur

  • Çabaları maksimize ederek ve “yoyo” etkisinden kaçınmaya yardımcı olarak özgüveninizin artmasına neden olur

  • Cildi sıkılaştırır ve selüliti azaltır

  • Lenfatik sistem aracılığıyla atık drenajının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar

  • Doğal kolajen üretiminde meydana gelen artış ile vücuda daha parlak bir görünüm kazandırır

 

     Çevresel ödem, ayak bileklerinin, ayakların, kolların ve ellerin şişkinliği ile tanımlanmaktadır. Bu şişkinlik, cildin gergin veya parlak görünmesine neden olabilir. Vücudun 
su tutmasının rahatsız edici bir diğer sonucu ise selülittir. Ne kadar egzersiz yapıp, diyetinizi sıkı bir şekilde takip etseniz de, selülitlerden kurtulmak son derece zor
olabilmektedir. Buna paralel olarak yeniden sıkı bir cilde kavuşmak da aynı derecede, hatta daha da zordur.

     Daha sıkı bir vücuda kavuşmanın etkili yollarından birinin kolajen üretiminin uyarımı olduğu belgelenmiştir. Kolajen, vücutta bulunan önemli bir lif proteini formudur. İnsan dokularının büyük bir kısmında (kemik, kıkırdak ve kaslar) kolajen, elastin adı verilen ve dokularımıza dayanıklılık sağlayıp sıkı bir yapı kazandıran proteinle birlikte çalışır. Bundan dolayı kolajen, cildin sıkı, sert, esnek ve genç tutulmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda bu protein, çok uzun zamandır yaşlılık belirtileriyle mücadele kapsamında güzellik endüstrisi tarafından kullanılmaktadır.

     Genç insanlarda kolajen üretimi, ileri yaşta olanlara göre daha fazladır. Bizler yaşlandıkça, vücudumuzdaki kolajen proteinleri parçalanır. Buna bağlı olarak kolajen üretimi yavaşlar, hatta durur. Söz konusu yaşlanma süreci, cildin incelmesine, kırışıklıklara ve saçların daha çok kırılmasına neden olmaktadır.

     ANDUBALANCE ® için yaşamsal bir öneme sahip olan Andulasyon teknolojisi, cildimizde bulunan alıcılar aracılığıyla hücrelerimizde bulunan mitokondrileri dolaylı yoldan uyarmaktadır. Mitokondriler, hücre içi enerji üretiminden (ATP) sorumlu olan minik enerji fabrikalarıdır. Andulasyonun mekanik titreşimleri, mitokondrileri daha fazla enerji üretmeleri için uyarırlar. Üretilen hücresel enerji, vücutsal işlem ve fonksiyonlarımız için hayati bir önem taşımaktadır. Bu işlemlerden biri de, piezoelektrik etkisi adı verilen etki aracılığıyla kolajen üretimidir. Andulasyon tarafından üretilen mekanik titreşimler yoluyla kolajen proteinleri küçülür ve genleşir, yeni kolajen üretiminin yanında rejenerasyon fonksiyonlarını kuvvetlendiren de sürekli oluşturulan elektriksel mikro akım üretimidir. Kolajen üretimi, %80 oranında piezoelektrik işlemine bağlı olduğundan bu çalışma ilkesi, Andulasyonun altın çalışma ilkelerinden biridir. ANDUBALANCE ® kolajen üretimini işte bu şekilde stimüle eder ve artırır. Ve yine işte bu şekilde hatların ve kırışıklıkların azaltılmasını sağlayarak cildinizin daha genç görünmesini, parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andubalance-nedir-zayıflatır-mı-2.jpg
bottom of page