top of page
Uroloji

Hizmetlerimiz

Uroloji

Böbrek, mesane, prostat, penis, vajen, testis, idrar ve meni yollarının hastalıklarıyla ilgilnen genel bir ana bilim dalıdır.

Üriner Sistem Taş Hastalıkları

Üriner Sistem İltihabi Hastalıkları

Üriner Sistem Kanserleri

Erkeklerde Kısırlık-İnfertilite

Kadın ve Erkeklerde İdrar Kaçırma

Kadın ve Erkeklerde İdrar Yapamama

Çocuklarda İdrar Kaçırma ve Yapamama

Çocukluk Dönemi Üriner Hastalıkları

Doğumsal Anomaniler

Sünnet

AndroTerapi

Androlojik rahatsızlıkların cerrahi olmayan yöntemlerle tedavisi-sağaltımı. 

Ereksiyon Bozuklukları 

Penis Hastalıkları 

Peyroni Hastalıkları

Erken Boşalma

Prostatit

Pelvik Ağrı Sendromu

Aşırı Aktif Mesane

İnkontinans (İdrar Kaçırma)

Akupunktur

Akupunktur günümüzün en güncel tedavi yöntemlerinde birisi haline gelmiştir. Bir çok hastalığınızı doğal yöntemlerden akapunktur ile tedavi olabilirsiniz.

Manyetik Koltuk Videosu

ESWT LSWT Penis Tedavisi

bottom of page