top of page

Uroloji'de Ozon Terapisi

Uro-androlojide Ozon Terapisi

Vücudumuza aldığımız besinler oksijen ile birleşerek metabolik işlemleri yönetirler. Vücut için gerekli enerji elde edilir. Bu işlem sonucunda oluşan artık ürünler “oksidan” denilen moleküllerdir. Oksidanlar vücut için zararlı olan maddelerdir. Oksidanlar vücudun normal hücrelerine zarar vererek, hücre beslenmesini ve metabolizmasını bozarak (oksidatif stres) anormal, kanserli hücrelerin oluşmasına neden olur. Bu durum pek çok akut ve kronik hastalığın da başlangıç nedeni olmaktadır. Vücudumuzun doğal savunma mekanizmaları ile  oluşan bu zararlı oksidanlara karşı hücreler  savaşarak doğal vücut dengesini korunmaktadır.

Vücudun antioksidan mekanizmalarının genel veya lokal olarak zayıflaması, dokuların oksijenlenmesinde azalma işlemi ve sonrasında oksidatif hasarı, hücre bozulmasını ve hastalık gelişimine neden olmaktadır. Ozon normalde vücudumuzda bağışıklık sistemi hücrelerinde üretilen ve bağışıklık sisteminin aktif olmasında rol alan bir moleküldür.

Ozon 1840 yılında keşfedilmiş, etkinliği belirlenip tıp alanında kullanımı 1940 yılında olmuştur. Artık günümüzde; pek çok hastalığın, özellikle açık ve enfekte yaraların, ciltteki ülserlerin, diyabet ve komplikasyonlarının bazı kardiyovasküler, ortopedik ve diş hekimliği sorunlarının ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

Ozon Tedavisinin Etkileri:

·       Vücudun doğal antioksidan mekanizmalarını aktive eder

·       Güçlendirir ve hücrelerin oksijene ulaşımını kolaylaştırarak etki eder

·       Kanın oksijen taşıma kapasitesini ve kan dolaşımını arttırır

·       Bağışıklık sistemini çalıştırır, düzenler

·       Antioksidan enzimleri aktive eder

·       Enflamasyonu giderir,

·       Bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı öldürücü etki oluşturur.

·       Dezenfektan etkisiyle yara temizlenmesini ve iyileşmesini sağlar.

Sıklıkla karşılaştığımız, ilaçlara dirençli üretrit (bel soğukluğu), kronik prostatit, kronik sistitler, aşırı aktif mesane (sıkışma ve sıkışma tarzı idrar kaçırma), üretra (idrar yolu) darlıkları, testis iltihabı, kronik böbrek iltihabı, genital siğiller ve fournier gangreni ozon uyguladığımız ürolojik hastalıklardan bazılarıdır.

Erektil disfonksiyonun tedavisinde ozon kullanılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde ozon tedavisi tedavi edici veya bilinen tedavi yöntemlerini tamamlayıcı ve destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır.

Ürolojik kanser hastalarından kemoterapi alanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı, kemoterapi süresince uygulanan destekleyici ozon tedavisi hastanın kemoterapiye olan yan etkilerini tolere edilebilir bir şekilde geçirmesini sağlamaktadır.

Genital siğillerin - verrülerin tedavisinde ozonun antiviral etkisi ve bağışıklık sistemini aktive edici etkisi büyük yarar sağlamaktadır.

Peyroni hastalığında lezyonları küçültmek ve yok ederek eğriliği düzeltmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Ozon tedavisi; ozonun farmakolojisini bilerek, her bir hastaya özgü değerlendirmeyi takiben belirli dozlarda ve farklı uygulama yöntemlerinden uygun olanı seçilerek yapılmalıdır

 Ozon tedavisi 1950’den itibaren Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün dünyada Amerika dâhil 50’den fazla ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

OZON TEDAVİSİ

Artık günümüzde, pek çok hastalığın, açık ve enfekte yaraların, ciltteki ülserlerin, diyabet (şeker hastalığı) ve komplikasyonlarının, kalp-damar hastalıklarının, eklem hastalıklarının, diş hekimliği sorunlarının ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Kemoterapi alan hastalarda bağışıklık sistemi zayıflamakta, vücut enfeksiyonlara ve ikincil kanser gelişimine açık hale gelmektedir. Kemoterapi süresince uygulanan destekleyici ozon tedavisi hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve kemoterapi yan etkilerini tolere edilebilir bir şekilde geçirmesini sağlamaktadır. Ayrıca özellikle mesane kanseri ve prostat kanseri nedeniyle pelvik bölgeye radyoterapi (ışın tedavisi) alan hastalarda ortaya çıkan “radyasyon sistiti” dediğimiz idrarda kanamanın eşlik ettiği ağrılı sistit varlığında ozon tedavisi sistitin düzelmesini sağlayarak hastanın yaşam kalitesini düzeltmekte, radyasyon yan etkilerini azaltmaktadır.

Uroloji'de(Sertleşmede) Ozon Redavisi Nasıl Kullanılır?

Ozonun bir başka kullanım alanı da “erektil disfonksiyon” denilen sertleşme sorunudur. Sertleşme sorunun tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olan PRP (trombositten zengin plazma) uygulamasının etkinliğini artırmak amacıyla ozon kullanılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde ozon tedavisi tedavi edici veya bilinen tedavi yöntemlerini tamamlayıcı ve destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır. 

bottom of page