top of page

Uroloji

UROTERAPİ

     Ürolojik Hastalıkların tedavisinde  CERRAHİ son yöntem olması gerekir. Ürolojik  hastalıkların başlangıcından  veya ortaya çıktıktan sonra ilerlemesinden sorumlu olan nedenlerin günlük yaşamdan çıkarılması ve etkilerinin azaltılması ile üroterapinin temelleri atılmış oluyor.

     Çocukluk çağında idrar  kaçırmanın tedavisinde mesane fonksiyonlarının düzenlenmesi ile  ilk fizyoterapik üroterapi başlamış oldu.

     Böbrek taşlarının önlenmesi  ve metabolik bozuklukların düzenlenmesi için ilaçların kullanılması ile  devam edildi.

Buna eş zamanlı olarak prostat büyüme tedavisinde alfa blokerler  ve fitoterapik ürünlerin kullanılması hastaların cerrahi tedavilere daha az maruz kalmalarına sebep oldu.

       İnfertilite-Kısırlık tedavisinde  gıda takviye ürünleri  kullanılması  ve başarılı sonuçlar alınması tıbben kabul edilmiş ama homojen denek grupları oluşturulamadığı için bu alanda deneysel çalışmalar yapılamamaktadır.

      İnkontinans - idrar kaçırma tedavisinde kullanılan antikolinerjik ve antidepresanlar ,elektromanyetik koltuk terapisi, kadınların yaşlanmanın gereği olarak kabullendiği bu durumdan kurtulmasını sağladı.

     Prostat Büyümesi  BPH ve Kronik Prostatit - Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda  mikrodalga hipertermi tedavisi hastalar için yeni  bir alternatif oldu.

 

     Kronik Prostatit - Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda ESWT ve EKT Elektromanyetik Koltuk Terapisii bu alanda büyük bir yol alınmasını sağladı.

     Prostat  ve Mesane  Kanseri  tedavisinde kullanılan antiandrojenik ürünler, intravesikal ajanlar, radyoterapi, hipertermi, mikrodalga (synergo) ve kemoterapiler ameliyat olmak istemeyen ve olamayan hastalar için umut kaynağı olmuştur 

     Erektil Disfonksiyon  tedavisinde ümitsiz vaka olarak düşünülerek penil protez takılması önerilen hastalar için artık ilk tedavi yöntemi PENİL LSWT - PENİS ESWT  yerini almıştır.

bottom of page