top of page

İdrar Kaçırma - İnkontinans Terapisi

İdrar Kaçırma

     Mesanede idrar belli bir seviyeye ulaştığında mesane duvarı gerilerek sinirler  yardımı ile mesane kasları kasılırken mesane ağzını tutan pelvik taban kaslarında gevşeme olarak işeme gerçekleşir.                   Sağlıklı bir şekilde idrar yapabilmek için bu sistemlerin hepsi uyum içinde çalışmalıdır.

     Kadınlarda anatomik olarak idrar yolu erkeklere göre daha kısadır ve idrar yaparken aşağı doğru hareket oluşur. Bu hareketlenme sırasında pelvik taban kasları gevşer. Bu gevşemenin istem dışı, karın içi basıncının arttığı durumlarda olması durumunda idrar kaçırma gerçekleşir.

     Mesanenin enfeksiyonları (sistit), zor doğumlar, çok sayıda doğum yapmak, menapoz sonrası rahim sarkmaları, mesane taşları, rahim ve diğer genital organlardan geçirilen operasyonlar bu kaçırmalara sebep olabilir. Sinir sistemi kaynaklı felçler, Alzheimer, Parkinson ve Demans gibi hastalıklarda idrar kaçırma nedenleridir. Şeker hastalığı, obezite de idrar kaçırma nedeni olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda kas gevşeticiler, idrar söktürücüler, sinir sitemine etkili ilaçlar, tansiyon ilaçları da idrar kaçırma nedeni olabilir.

     Uzamış zor doğumlar sırasında mesaneyi yerinde tutan kaslarda küçük yada büyük yırtıklar oluşabilmektedir. Bu tip durumlarda mesane doluyken hapşırma, öksürme ve ağır bir yük kaldırma ile idrar kaçırma oluşur ki bu duruma stres inkontinansı denir. Bu durum ilerlerse mesane tam dolu değilken bile idrar kaçırma olabilir.

     Urge inkontinansda ise hasta idrarının geldiğini hisseder ama tuvalete gidene kadar yolda yetiştiremeden kaçırır.

İdrar kaçırma nasıl tedavi edilmelidir?

     İdrar kaçırma tedavisinde egzersizler, manyetik kas stimulasyonu, ilaç tedavisi ve ameliyat yöntemleri uygulanabilir.

Egzersiz 

    Hastaya fizyoterapist tarafından pelvik taban kaslarını nasıl kullanması gerektiği öğretilir. Yaptırılan özel egzersizler ile idrar tutmaya yardımcı kasların gücü artırılır. Hasta bu egzersizleri evinde de kendi uygulamaya devam eder. Alzheimer’li, Parkinson ve felçli hastalarda uygulanması zordur. İlaç ve manyetik stimülasyon tedavisi ile kombine olarak kullanılabilir.

Manyetik Pelvik Taban Stimulasyonu

     Bu yeni yöntemde özel bir cihaz ile pelvik taban kasları manyetik akım ile uyarılır. Bu sistemde hasta içine manyetik koil yerleştirilmiş özel bir koltuğa oturur. Hastanın kıyafetlerini çıkarmasına gerek olmayıp günlük kıyafetleri ile oturabilir. Uygulanması son derece kolay ve ağrısızdır. Manyetik stimulasyon uygulandığında hasta pelvik kaslarının kasıldığını hisseder. Haftada 3 kez 20 dakika süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna göre 15-20 seans yeterli olur. Duruma göre seansların arası açılarak daha uzun süreler de uygulanabilir. Bu yöntem idrar tutmayı sağlayan kasların güçlenmesine sebep olarak idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırabilir yada azaltır. Bir çok bilimsel çalışma ile yöntemin etkinliği ispatlanmış olup ABD’de FDA tarafından da onaylanmıştır.

Kimler Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu tedavisinden yarar görür?

 

-İdrar kaçıran her erkek ve kadında uygulanabilir.

-Özellikle cerrahi tedaviye uygun olmayan, ameliyat olmak istemeyen idrar kaçırması olan kadınlar,

-Zorlu normal doğum sonrasında idrar kaçırma yakınması olan genç kadınlar,

-Daha önce idrar kaçırdığı için ameliyat olmuş ancak yakınmaları geçmeyen kadınlar

-İdrar kaçırmanın her tipinde; hem acil tipinde hem stres tipinde kullanılır

-Gece idrar kaçırmalarında kullanılabiliyor

-Vajinal genişlik değil de daha çok relaksasyon nedeniyle hastanın cinsel ilişkiden bir memnuniyetsizliği varsa, vajen kaslarının daha güçlü olması için, toparlanması için kullanılabiliyor.

-Zorlu doğum sonrasında gevşemiş  pelvik taban kaslarını güçlendirilmesi gerektiğinde pelvis taban rehabilitasyonları için kullanılıyor

-Kronik pelvik ağrısı sendromunda

-Rektal rehabilitasyonda  gaz ve dışkı kaçırması durumunda

-Orgazm problemlerinde,

-Cinsel fonksiyon bozukluklarında

-Erkeklerde ereksiyon sorunlarında,

-Erken boşalmada

-Kronik prostat iltihabı olanlar

-Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırmada uygulanıyor.

Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu Tedavisinin yan etkisi var mıdır?

 

-Yapılan çalışmalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Cerrahi Tedavi

     Bu  tedavi yöntemleri ile şikayetleri azalmayan hastalarda cerrahi yöntemler uygulanabilir. Son yıllarda daha basit yöntemler geliştirilmiş olup uygun vakalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

     Ülkemizde  üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ve  yaşın artması ile  bu oran ikiye çıkıyor. Ülkemizde doğurganlık oranlarının yüksek olmasının bu alandaki hasta sayısının artışında önemli bir etken olduğunu vurguladı. Yeni cerrahi teknikleriyle yüzde 80-85 başarı oranı yakalanabiliyor. Bu şekilde her 100 kadından 80'inin sorunu çözümlenebiliyor. Her hasta ameliyata alınmıyor, ilaç ya da manyetik sandalye uygulanarak ameliyatsız tedavi edebiliyoruz.

     Ekstrakorporal Manyetik Innervasyon adı verilen cerrahi dışı manyetik sandalye yönteminde, hasta bir sandalyede 20-30 dakika süreyle elbiseleri ile oturtuluyor. Manyetik dalgalarla pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak uyarılıyor.

     Yöntemde kaslar her manyetik dalgada kasılır ve sonrasında gevşiyor. Hasta tedavi boyunca pelvis kaslarının kasılıp gevşediğini hissediyor. Bu uyarı idrarı ve büyük abdesti tutmaya yarayan kasların fonksiyonlarını artırıyor ve pelvik taban kaslarını güçlendiriyor. Diğer ameliyat dışı tedavi yöntemlerinde olduğu gibi vajina ya da makata herhangi uygulama yapılmıyor.

     Uygulama haftada 3 kez 4-6 hafta süreyle yapılıyor. İhtiyaç durumunda tedavi süresi 8 haftaya kadar çıkarılabiliyor. Tedavinin başarı oranı yüzde 60-80 olarak gösteriliyor. Hasta, tedavi sırasında ve sonrasında ağrı duymuyor.

Kimler Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu tedavisi yapılmaz?

     Herhangi bir yan etkisi bulunmayan manyetik sandalye uygulaması, kalça protezi, kalp pili ve rahim içi araç olanlara uygulanmıyor.
 

     Ürojinekologlar bu problemlerin çözümünde hastanın durumuna göre fizik tedavi gibi operasyon dışı yöntemler veya düzeltme operasyonlarını tercih ediyorlar. Operasyon dışı yöntemlerde amacımız pelvis kaslarının güçlenmesini sağlamak. 


Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu nasıl etki eder?


     Operasyon dışı yöntemlerden biri ve en yenisi de Ekstrakorporal Manyetik Innervasyon (ExMI) adı verilen manyetik dalgalarla tedavi. Bu yöntemle pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalarla uyarılıyor. Kaslar her manyetik dalgada kasılıp, sonrasında gevşiyor. Bu uyarı üretral ve anal sfinkter fonksiyonlarını artırırken, mesane kasılmasını azaltıyor ve pelvis taban kaslarını güçlendiriyor.         Hasta tedavi süresince pelvis kaslarının kasılıp gevşediğini hissedebiliyor.
     Tedavide düşük ve yüksek frekanslı dalgalar kullanılıyor. Hasta sandalyede oturduğu süre içinde ilgili bölgede hafif bir titreşim yada dalgaların çarpma hissini duyabilir, hatta pelvik kasların kasıldığını hissedebilir. Tedavi sırasında ve sonrasında ağrı duymaz. 

        Başarı oranları oldukça yüksek olan bu tedavi yöntemi, her tip idrar kaçırmada etkili. 

    Bu işlemin uygulanması sırasında hastaya herhangi bir cihaz bağlanmıyor, bir sandalyede 20-30 dakika süreyle elbiseleri ile oturması yeterli oluyor. İdrar kaçırmaya, gaz ve büyük çiş-abdest-gaita kaçırmada eşlik ediyorsa bu şikayetler de tedavi sonrasında düzeliyor. 

    Tedavi sonrası hastanın yaşamı üriner günlük ped test, stres test ve ürodinami bulgularına göre yeniden düzenleniyor. Hasta pelvik ve ürogenital sistem fonksiyonları bakımından bilgilendiriliyor ve hekim tarafından öğretilen pelvik taban egzersizleriyle tedavi destekleniyor.
 

     Site İçeriğinde Bulunan Bilgiler Destek Sağlamak İçindir. Hekimin Hastasını Tıbbı Amaçla Muayene, Tanı Ve Teşhis Koyması Yerine Geçmez

kadinlarda_idrar_kacirma.png
1425335538616.jpg

İlaç Tedavisi

     Uygun hastalarda bazı ilaçlar ile idrar inkontinansı kısmen azaltılabilir. İlaç tedavileri özellikle stres ve urge inkontinans vakalarında etkilidir. İlaç tedavisi uygun hastalarda manyetik stimulasyon ve egzersiz tedavileri ile kombine edilmelidir.

46442036.jpg
bottom of page